Председник Миколошко-гљиварског савеза Србије

Зоран Јеленковић моб: 065-877-2976

Потпредседник Миколошко-гљиварског савеза Србије

Марко Благојевић моб: 069-2345-663

Потпредседник Миколошко-гљиварског савеза Србије

Сунчица Јовић моб: 062-315-424

Секретар Миколошко-гљиварског савеза Србије

Јелена Милошевић моб: 061-27-61-460

Научна комисија

Председник научне комисије Миколошко-гљиварског савеза Србије

Проф. Др Маја Караман моб: 064-342-6331

Редовни професор ПМФ-а у Новом Саду

Проф. Др Милан Матавуљ

редовни професор ПМФ-а у Новом Саду у пензији

Др Мирослав Марковић

Институт за низијско шумарство

Др Берислава Илић

Завод за заштиту природе у пезији

Др Драгиша Савић

Ивана Круљевић

Др Душан Садиковић