ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ ЗВАЊА МГСС

ПРИЛОЗИ ПРАВИЛНИКА

КОДЕКС ПОНАШАЊА

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛОГОА САВЕЗА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕТЕРМИНАЦИЈУ НА ИЗЛОЖБАМА МГСС-а

ОБРАЗАЦ ЗА ДЕТЕРМИНАТОРЕ НА ИЗЛОЖБИ