Рујница 2018

Током 2018.године чланови ГД “Рујница” су остварили велики број индивидуалних или у мањим групама, излазака на терен као и 6 организованих излазака. Изласцима на терен водила се евиденција о стању на одабраним стаништима ( атар села Лопушња, Јастребац, Гуњетина, Комарица, Присјан,Крушевица), а детерминација пронађених самониклих гљива вршила се на самом…

прочитај више

ГД “Рујница” Власотинце

ГД „ Рујница“ из Власотинца основана је на Оснивачкој скупштини 03.10.2017.године у Власотинцу, а у регистар надлежног органа Решењем од 07.11.2017.године. За председника друштва једногласно је изабрана Сунчица Јовић из Власотинца. Контакт телефон председника друштва 062/315-424 Меил: suncica.jovic973@gmail.com Циљеви удружења су : – бављење микологијом као научном делатносцу, -унапређивање микологије…

прочитај више