Рујница 2018

Током 2018.године чланови ГД “Рујница” су остварили велики број индивидуалних или у мањим групама, излазака на терен као и 6 организованих излазака. Изласцима на терен водила се евиденција о стању на одабраним стаништима ( атар села Лопушња, Јастребац, Гуњетина, Комарица, Присјан,Крушевица), а детерминација пронађених самониклих гљива вршила се на самом…

прочитај више