Комерцијални сакупљач тартуфа

Петроније Јечменица, Обреновац Милан Тумара, Платичево Саша Мирковић, Платичево Јована Марић, Липолист Дејан Пајић, Шабац Александар Симеуновић, Шабац Раде Симеуновић, Шабац Бранимир Павловић, Велики Радинци Делимир Мијаиловић, Шабац Драган Ханчовски, Сремска Митровица Марко Перишић, Нови Сад Драган Бановачки, Сремска Митровица Драгомир Радић, Шабац Стево Кордић, Шабац Бојан Докмановић, Нови Сад…

прочитај више