ГОДИШЊА СКУПШТИНА МГСС

            Godišnja skupština Mikološko-gljivarskog saveza Srbije održana je 09. septembra na Kopaoniku, uz prisustvo predstavnika gljivarskih društava, članica MGSS, članova Naučne, Izborne, Verifikacione i dr. komisija Saveza. Nakon izbora Verifikacione i Izborne komisije, predsednk Saveza, Zoran Jelenković, član GD „Kopaonik“ Raška, podneo je izveštaj o radu u toku prethodne godine. Tom prilikom je rečeno da su uprokos ograničenjima izazvanim pandemijom, neke manifestacije predviđene planom održane, a neke, ipak odložene. Na ruku gljivarima išla je i činjenica što su njihove aktivnosti na otvorenom prostoru i da je, sledeći preporuke, okupljan manji broj učesnika.

            Brojne aktivnosti MGSS
            Tokom prethodne godine Savez je učestvovao na preko 12 republičkih, opštinskih, međunarodnih projekata, i onih finansiranih od strane NVO.
            Trenutno Savez okuplja 16 GD, a da su iz Saveza istupili GD „Požarevac“ i Asocijacija gljivara Beograd. U međuvremenu nije bio prijema novih GD, ali je u najavi pristupanje tri nova.
            Važno priznanje za rad Saveza bio je izbor za učešće na izradi Monografije Tare, povodom 40 godina od proglašenja Nacionalnog parka (1981), u delu koji se odnosi na gljive, u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode. Sa ovom institucijom, kao i sa Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, potpisan je Sporazum o saradnji za moritorig gljiva PP „Golija“.
            Tokom minule godine obnovljeni su Sporazumi o saradnji sa Prirodno-matematičkih fakultetom Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, sledi potpisivanje istog sa Šumarskim fakultetima.
            Savez je bogatiji za pet članova koji su položili test za zvanje gljivar, i sada ih je ukupno 82. Na manifestaciji „Dani vrganja“ na Kopaoniku, Jelena Milošević (GD „Lisičarka“ Sremska Mitrovica) i Bojan Zupan (Eko „Ibar“ Kraljevo i GD „Kopaonik“ Raška) i poneli su zvanje determinator, pa Savez trenutno ima 9 članova sa ovim sertifikatom.
            Bitan segment rada Skupštine posvećen je nabavci potrebne literature, dostupnosti postijeće i njenom korišćenju.
            Planovi za dalji rad Saveza odnose se na novonastele uslove i ograničenja vezana za održavanje manifestacija do kraja godine. Maja Vasić (GD „Novi Sad“) je pohvalila model rada GD „Kopaonik“ koji je uspeo da okupi članove i sprovede aktivnosti u svojoj sredini. Povodom toga Zoran Jelenković (GD „Kopaonik“) je podsetio da je osim „Dana vrganja“ društvo iz Raške bilo domaćin gljivara i na „Danima borovnica“, krajem jula, kada je na Kopaoniku boravilo 10.000 gostiju. Oba puta broj okupljenih je bio ograničen, a manifestacija je protekla bez pratećeg kulturno-umetničkog programa, kako se deca, redovni učesnici, ne bi izlagali riziku. Dr Miroslav Marković (Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu) je održao predavanje „Šumska dentrologija“, takođe na otvorenom.
            Preporuke za rad u vanrednim okolnostima
            Zaključak je da je važno da se i u vanrednim okolnostima nastavi kontinitet, i teško stečena pozicija gljvarskih društava u svojim sredinama ne izgubi. Preporučeno je da se GD fokusiraju na terenski rad i pripremu izložbi gljiva, a da se lokalnim turističkim organizacija prepusti organizacija turističkog dela, pa je preporuka povezivanje i što tešnja saradnja GD sa lokalnom samoupravom i turističkim organizacijama. Sunčica Jović (GD „Rujnica“) predložila je potpisivanje Sporazuma o saradnji GD sa TO, i stavljanje gljivarskih manifestacija u kalendar stalnih manifestacija TO.
            U okviru finansijskog izveštaja iznet je predlog za nabavku elektronske karte Kopaonika, Divčibara, Vlasine… Preko 200.000 dinara prikupljeno od članarina, u skorije vreme biće raspoređeno za nabavku literature i onoga što će biti na koristi svima, a ne pojedincima.
            Peta tačka Dnevnog reda odnosila se na izbor počasnog člana. Ove godine jednoglasno je usvojen predlog da 4. počasni član MGSS bude Radenko Cvetić, direktor TO „Raška“ zbog svog nemerljivog doprinosa i podrške radu Saveza.
            Zoran Jelenković na čelu saveza i narene 4 godine
            Na Godišnjoj skupštini izabrano je i novo rukovodstvo. Predsednik Zoran Jelenković će i naredne četiri godine predsedavati MGSS, a u tome će mu pomagati dosadanji potpredsednik Marko Blagojević (UGLjP „Vilino kolo“ Petrovac na Mlavi) i novi član predsedništva Sunčica Jović (GD „Rujnica“ Vlasotince). Za sekretara Saveza ponovo je izabrana je Jelena Milošević (GD „Lisičarka“ Sremska Mitrovica). Tom prilikom predsednik je istakao da je osnovni zadatak MGSS da u naredne godinu-dve pripremi kandidate koji će sa novim kvalitetom i energijom voditi društvo i doneti mu napredak.
            Novi član Naučne komisije postala je dr Eleonoru Bošković (Departman za biologiju i ekologiju, PMF Univerzitet Novi Sad).
            Dosadašnjem predsedniku Nadzornog odbora, Stevanu Balubanu (GD „Novi Sad“) produžen je mandat. U sastavu Odbora naćiće se i Danijela Sokolović (UGLjP „Vilino kolo“) i Mirjana Igrutinović (GD „Kneginja“ Niš).
            Planom rada za narednu 2021. godinu predviđena je uobičajena aktivnost na edukaciji građanstva, posebno školske dece uz preporuku da se ona snime na USB i na taj način, a u dogovoru sa nastavnicima, prezentuje deci, kako bi se izbegao direktan kontakt; predviđeno je organizovanje svih dosadašnjih izložbi gljiva; podrška formiranju novih društava; rad na novim projektima; sklapanje novih Sporazuma o saradnji; nastavak međunarodne saradnje MGSS; nastavak edukacije kandidata za zvanje gljivar i zvanje determinator i njihovo promovisanje.
            Na kraju je prof. dr Maja Karaman (Departman za biologiju i ekologiju, PMF Univerzitet Novi Sad) iznela predlog da se za sertifikaciju naučnih radova, determinacije i dr. ubuduće više koriste laboratorije fakulteta u Novom Sadu i Nizijskog šumarstva, umesto stranih laboratorija, i time podigne na viši nivo naučni aspekt rada MGSS.
            Naredni susret gljivra zakazan je za kraj septembra na Divčibarama, a polaganje ispita kandidata za zvanje gljiver/determinator mesec dana kanisije na skupu gljivara na Iriškom vencu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *