ГД “Лисичарка” Ср.Митровица


Удружење гљивара „Лисичарка“ из Сремске Митровице основано је 28.06.2017. године

Председник  удружења је Јелена Милошевић

контакт тел.061-27-61-460,

Е-маил: milosevicjelena.sm@gmail.com

Удружење је потписало споразум о сарадњи са 8 друштава из Хрватске, Словеније, Италије и Грчке. Организатор је већ традиционалне  међународне манифестације „Гљиве као храна и лек“ која се одржава првог викенда октобра на Летенци.

У удружењу имамо једног члана са звањем

детерминатор – Јелена Милошевић 061-27-61-460

 и 5 чланова са звањем гљивар и то:

Јелена Милошевић 061-27-61-460

 Драган Бановачки 064-4187-438

Тодор Мартиновић

Соња Халиловић

Милан Петковски  060-380-887

Учествовали смо на првој смотри деце гљивара у Крупњу под називом „Мала школа гљиварства“.

Циљеви удружења су попис гљива на просторима општине Сремска Митровица, едукација становништва а посебно деце и заштита и очување природе, као и промоција конзумације гљива. Активно смо учествовали на свим пројектима МГСС-а.