Детерминатор

Душан Вучић

Ниш

Марко Благојевић

Петровац на Млави

Бојан Шагуљев

Нови Сад

Момчило Даљев

Нови Сад

Еленора Чапеља

Нови Сад

Бојан Зупан

Краљево

Јелена Милошевић

Сремска Митровица

Сунчица Јовић

Власотинце

Рајко Николић

Рашка

Душан Садиковић

Ниш

Милош Гајић

Сврљиг

Данијела Ђорђевић Новаковић

Ниш

Станислава Станковић

Нови Сад