ГДНС Нови Сад

GLJIVARSKO DRUŠTVO NOVI SAD

Gljivarsko društvo Novi Sad postoji od 2004. godine i osnovano je od strane grupe entuzijasta, ljubitelja prirode kao i profesora i studenata biologije sa PMF Novi Sad – Departman za biologiju.

Podstrekom i stimulansom dobijenim od strane Mire Davidović iz Mikološkog društva Srbije i Rajka Baraća iz „Sremskegrofovije“, inicijator, Dr Ljubomir Jovanović, sazvao je osnivačku skupštinu 16.06.2004. godine, sa ciljem osnivanja Gljivarskog društva Novi Sad. Skupština je održana na Prirodno-matematičkom fakultetu, Novi Sad – Departman za biologiju. Predsedavajući Skupštine bio je Dr Milan Matavulj, a na Skupštini su, kao osnivači Gljivarskog društva, prisustvovali: Dragan Radnović,  Milan Matavulj, Maja Karaman, Rajko Barać, Nikola Nakaradić, Predrag Radišić, Zinaid Ibraković, Radoljub Tanasić, Zorka Petrović, Dušanka Bugarski, Predrag Sekulić, Tatjana Koprivica, Miloš Rakić, Predrag Aleksić, Ljiljana Mandić-Tišma, Milana Novaković (sada Rakić), Ljubomir Jovanović, Andrea Tepavčević, Aleksandar Krapež, Mirjana Davidović, Ivanka Milivojša, Dragan Dondur,  Dragan Gostojić, Bojan Bjedov, Brankica Janić, Stevan Jelić, Gordana Jovanović, Dragiša Savić, Mila Vojnović, Đorđe Vojnović, Momčilo Tomić i Zlata Klokočar-Šmit.

Odlukom navedene Skupštine, osnovano je GLJIVARSKO DRUŠTVO NOVI SAD, kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana, sa ciljem i zadacima: proučavanja gljiva sa aspekta njihove zaštite, zaštite i unapređenja njihovihstaništa, kao i edukacije stanovništva u smislu formiranja prosvećenog odnosa prema ovim ugroženim organizmima i razumnog i održivog korišćenja ovog prirodnogresursa. Za predsednika izabran je Dr Ljubomir Jovanović.

U periodu od 2004 do 2010 GD Novi Sad je organizovalo više izložbi gljiva od kojih je jesenja vremenom prerasla u tradicionalnu manifestaciju pod nazivom “Susretigljivarana Fruškoj gori”. Tokom godina se naziv manifestacije menjao sve dok nije usvojen trenutni naziv pa je i sama lokacija izložbe pomalo varirala ali je termin ostao isti, kraj meseca oktobra.

U ovomperiodu je realizovan i projekat „Upoznajmo isačuvajmo svet gljiva“ za koji su dobijena sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine, finansirano je i štampanje letaka sa kratkim informacijama o biodiverzitetu, vrstama i značaju gljiva kao i gljivama sa staništem na Fruškoj gori. Štampani su i gljivarski plakati koji su deljeni osnovnim školama širom Vojvodine i Srbije.

GD Novi Sad u ovom periodu ostvaruje prve kontakte i još uvek neguje čvrsta prijateljstva sa drugim gljivarskim društvima iz Srbije poput Krupnja, BanjeKoviljače, Beograda, Valjeva i gljivarima iz SremskeMitrovice.

U periodu od 2010 do 2014 izabrano je novo rukovodstvo. 24.06.2010. godine, na Izbornoj skupštini, Gljivarsko društvo Novi Sad, konstituisano je u skladu sa novim Zakonom o udruženju građana i izabran je novi Predsednik na mandat od 4 godine, Đorđe Vojnović.

U ovom periodu dolazi do omasovljenja društva. Svi članovi su se identifikovali po članskim kartama, a kao izvor prihoda društva uvedene su godišnje članarine.  Sastanci su se održavali (i još uvek se održavaju) jednom mesečno, na kojima je vršena edukacija članova putem predavanja i determinacije donetih gljiva. Edukacija i determinacija su vršene i na terenima prilikom sakupljanja gljiva. Nastavilo se sa održavanjem tradicionalnih manifestacija kao i druženja sa gljivarima, prijateljima, iz Srbije i okruženja.

Godine 2012., društvo je realizovalo projekat pod nazivom “Gljivari gradu za zdrav život daju nadu” koji vremenom prerasta u tradicionalnu “Malu letnju izložbu”. Pored toga,društvo intenzivira napore u edukaciji stanovništva o značaju i ulozi gljiva u prirodi nizom izložbi i predavanja.

Od 2010. godine, u akcijama Gljivarskog društva Novi Sad, zajedno učestvuje i finansjski podržava Udruženje penzionisanih radnika JP „SRBIJA GAS“ Novi Sad, SEKCIJA ZA PEČURKE, čiji je Predsednik, ujedno i član GDNS,  Maksim Oparnica.,  kao i AD „NEOPLANTA“, Novi Sad, kao povremeni donator svojih proizvoda za naše manifestacije.

Redovni sastanci društva se održavaju u prostorijama JP „SRBIJAGAS“ Novi Sad.

U periodu od 2014 do 2018 izabrano je novo rukovodstvo na čelu sa Stevanom Balubanom. U tom periodu su intenzivirane i unapređene sve dotadašnje aktivnosti, dopunjuje se stručna biblioteka društva, dolazi do dodatnog omasovljenja članstva i do modernizacije društva. Formira se fejsbuk grupa, sajt i jutjub kanal.

Takođe, 2015 godine GD Novi Sad uzima učešće naosnivačkoj skupštini kao jedan od osnivača Mikološko gljivarskog saveza Srbije na Kopaoniku što se, izgodine u godinu, pokazuje kao gljivarski događaj koji je obeležio deceniju. Od tada GD Novi Sad učestvuje u aktivnostima i projektima MGSS-a a u cilju unapređenja gljivarstva u Srbiji.

Na izbornojskupštini 2018 godine izabrano je novo rukovodstvo a za predsednika Momčilo Daljev. Izmenjen je statut Društva, proširen Izvršni odbor i izvršen redizajn grba Društva. Kao članovi Izvršnog odbora u četvrtom sazivu izabrani su: predsednik MomčiloDaljev, potpresednik Bojan Šeguljev, sekretar društva Jelena Gajić, Dr Ljubomir Jovanović, Đorđe Vojnović (od 2020 Selma Simić), Boris Glušica, Eržika Pupavac, Dr Eleonora Čapelja, Aleksander Vasiljević, Zoltan Farago i Stevan Baluban.

Iste godine ostajemo bez prostorija za sastanke usled renovacije stare Naftagasove zgrade a nove prostorije nalazimo na PMF Novi Sad – Departman za biologiju.

Nastavilo se sa dobrom praksom koja je sprovođena u prethodnim periodima a došlo je i do unapređenja na promotivno – marketinškom planu kao i do mnogo šire saradnje sa medijima u cilju promocije rada Društva.

2018. godine Društvo dobija 4 Determinatora koji su položili ispite pred stručnom komisijom MGSS-a i to: Bojan Šeguljev, Eleonora Čapelja, Stevan Baluban i Momčilo Daljev.

Godine 2020. učestvujemo u dva projekta MGSS-a: Popis biodiverziteta Tare i Popis biodiverziteta Golije.

Tokom godina smo ostvarili saradnju sa više institucija poput: NP Fruškagora, PMF Novi Sad, Institut za nizijsko šumarstvo, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Republički zavod za zaštituprirode i drugih i učestvovali u brojnim akcijama koje su iste organizovale.

Tekst: Mila Vojnović i MomčiloDaljev

Na izbornoj skupštini GD Novi Sad 26.05.2022. izabrano je novo rukovodstvo na čelu sa dr Eleonorom Čapeljom sa mandatom u trajanju od 4 godine.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *