ГД “Рујница” Власотинце

ГД „ Рујница“ из Власотинца основана је на Оснивачкој скупштини 03.10.2017.године у Власотинцу, а у регистар надлежног органа Решењем од 07.11.2017.године.

За председника друштва једногласно је изабрана Сунчица Јовић из Власотинца.

Контакт телефон председника друштва 062/315-424

Меил: suncica.jovic973@gmail.com

Циљеви удружења су :

– бављење микологијом као научном делатносцу,

-унапређивање микологије у Србији, очување и застита гљива на простору Србије али и у глобалним размерама,

– унапређивање  заштитеживотне средине,

-едукација грађана, а посебно деце и младих о значају гљива као природном ресурсу,

-организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја и станиста са гљивама,   

-јавно залагање за промену навика у погледу правилног коришћења и очувања природних станистагљива.

Ради остваривања својих циљева Удружење нaрочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области микологије

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семихаре и друге облике едукације уобласти микологије

3) организује цланове Удрузења у националне и медјународне пројекте, до улоге координатора реализације таквих пројеката

4) организује миколошке и друге стручњаке за рад (фитопатологе, микробиологе и сл.) на едукацији деце и омладине у области оцувања и застите гљива на простору Србије, али и у глобалним размерама

5) организује предавања, семинаре, излозбе, јавне наступе са циљем презентовања гљива као природног извора хране и упознавање свих заинтересованих са правилним сакупљањем ради засшитегљива

6) организује волонтерске акције за заштиту станишта угрожених Законом заштићених врста гљива

7) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве микологијом и заштитом животне средине.