ЕД “Тарски бисер” Заовине

Председник Удружења Марија Јелисавчић

Број телефона: 060733-30-019